Co to jest izolacja i do czego służy?

Komfortowy i energooszczędny dom zapewnia swoim mieszkańcom izolację od gorąca, zimna, hałasu oraz... wysokich rachunków za ogrzewanie i klimatyzację. Dodatkowo pomaga tworzyć zdrowy mikroklimat pomieszczeń.

Izolacja termiczna wyrażona na dwa sposoby. Po pierwsze - przy pomocy greckiej litery – λD, która określa współczynnik przewodzenia ciepła (lambda). W indeksie tej litery powinno znajdować się „D”, które oznacza wartość deklarowaną zgodnie z przepisami. Współczynnik "lambda" pokazuje nam ile ciepła przeniknie przez materiał niezależnie od jego grubości. Im mniejsza "lambda", tym lepiej!
Wartości lambda dla materiałów budowlanych - szczególnie izolacyjnych - to jeden z podstawowych parametrów i deklarowane są dla każdego produktu ISOVER do termoizolacji.
Po drugie - przy pomocy litery RD, również z indeksem „D”, co oznacza opór cieplny. Im większe "R" tym lepiej.
Z kolei dla całych przegród istotnym parametrem jest współczynnik przenikania ciepła U. Od wartości U przegród zależy termoizolacja  budynku. Uwzględnia on właściwości termiczne wszystkich materiałów tworzących przegrodę - muru, cegieł, elementów konstrukcji, a na jak najlepszą wartość U "pracuje" materiał izolacyjny - wełna mineralna szklana lub skalna, styropian EPS lub XPS, pianka natryskowa PUR czy płyty PIR.

Poniższa tabela pokazuje aktualne współczynniki przenikania ciepła U wymagane w Warunkach Technicznych dla nowych budynków (współczynnik przenikania ciepła norma 2021 i 2017).

Maksymalne współczynniki przenikania ciepła dla przegród

  od 1 stycznia 2017 od 1 stycznia 2021
ściany zewnętrzne < 0,23 W/(m2K) < 0,20 W/(m2K)
stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami < 0,18 W/(m2K) < 0,15 W/(m2K)
stropy nad pomieszczeniami nieogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami podłogowymi < 0,25 W/(m2K) < 0,25 W/(m2K)
stropy oddzielające pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych < 0,25 W/(m2K) < 0,25 W/(m2K)
Izolacja przeciwpożarowa
Izolacyjność przeciwpożarowa, podobnie jak akustyczna,  też jest cechą przegrody,  nie materiału, więc na etykietach wyrobów izolacyjnych nie ma informacji dotyczących bezpośrednio odporności ogniowej. Natomiast “przeciwogniową” cechą materiału jest klasa reakcji na ogień, na etykiecie zamieszczana jako ciąg liter i liczb, np. A1; B2- s1,d1 i tp. Pierwsze litery alfabetu są  bardziej korzystne niż kolejne, niższe liczby są bardziej korzystne niż wyższe. Czyli A1 jest lepsze niż A2, A1 jest lepsze niż B1, A2 jest lepsze niż B1 itd. Warto wiedzieć, że wełna szklana i skalna mają klasy A (są niepalne), z kolei styropian, pianka PUR i płyty PIR są palne.

Izolacja akustyczna
jest cechą przegrody, nie materiału, więc na etykietach wyrobów izolacyjnych nie ma informacji dotyczących bezpośrednio izolacyjności akustycznej, która jest wyrażana w decybelach [dB]. Cechą samego wyrobu jest współczynnik pochłaniania, na etykiecie zamieszczany jako “Awxx” np. AW1,0 lub AW0,9. Im większa liczba, tym lepszy efekt. Wartość 1,0, którą posiada ISOVER Aku-Płyta już przy grubości 75 mm to maksymalna osiągalna wartość.

Postawmy na wełnę o jak najniższym współczynniku przewodzenia ciepła – oznaczonym na etykiecie literą λD (lambda), np.:
  • ISOVER Profit-Mata (λD = 0,035 W/mK)
  • ISOVER Super-Mata (λD = 0,033 W/mK)
  • ISOVER Multimax 30 (λD = 0,030 W/mK)
PAMIĘTAJ O ODPOWIEDNIEJ WENTYLACJI
Zastosowanie paroizolacji zabezpiecza przegrodę przed przedostawaniem się do niej wilgoci i powstawaniem pleśni oraz grzyba. ISOVER poleca w tym celu wykorzystanie membrany o zmiennym oporze dyfuzyjnym (zimą wysokim, latem niskim), dzięki czemu uzyskamy blokadę przepływu wilgoci do warstw przegrody w okresie zimowym oraz możliwość jej odeschnięcia w okresie letnim. Efekt ten zapewniają produkty z serii ISOVER VARIO XtraSafe.

Źródło: www.isover.pl